Ruminatie-syndroom

Het ruminatie-syndroom komt voor bij zowel kinderen als volwassenen en wordt gekenmerkt door het spontaan omhoog komen (rumineren) van doorgeslikt voedsel of maaginhoud, waarbij meestal geen sprake is van misselijkheid of overgeven. Rumineren gebeurt meestal kort na het eten maar kan ook uren later nog terugkomen. Het rumineren is meestal niet te onderdrukken en kan soms gepaard gaan met boeren of hikken.

Het rumineren wordt de laatste jaren veel beter gediagnosticeerd door het gebruik van vernieuwde onderzoeksmaterialen. Tevens worden er steeds meer wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarbij de (onder andere logopedische) therapie beschreven wordt om deze klachten te verhelpen.

Afgelopen jaren zijn steeds meer patiënten met bovenstaande klacht naar deze praktijk verwezen. Regelmatig komen deze patiënten uit het hele land. In dat geval kunnen we de planning van de behandeling daarop aanpassen. Bij de meeste zorgverzekeraars is het mogelijk om voor het 1e consult 1 - 1.5 uur in te plannen zodat er tijd genoeg is om alles goed door te nemen. Vervolgbehandelingen zouden eventueel via video of telefoon kunnen plaatsvinden als de behandeling dit toelaat. Dit videobehandelen is echter niet bij alle zorgverzekeraars toegestaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de praktijk.

Rumination Syndrome, speech therapy