Ruminatie-syndroom

Het ruminatie-syndroom komt voor bij zowel kinderen als volwassenen en wordt gekenmerkt door het spontaan omhoog komen (rumineren) van doorgeslikt voedsel of maaginhoud, waarbij meestal geen sprake is van misselijkheid of overgeven. Rumineren gebeurt meestal kort na het eten maar kan ook uren later nog terugkomen. Het rumineren is meestal niet te onderdrukken en kan soms gepaard gaan met boeren of hikken.

Afgelopen jaren zijn steeds meer patiënten met bovenstaande klacht naar deze praktijk verwezen. Regelmatig komen deze patiënten uit het hele land. In dat geval kunnen we de planning van de behandeling daarop aanpassen. Bij de meeste zorgverzekeraars is het mogelijk om voor het 1e consult 1 - 1.5 uur in te plannen zodat er tijd genoeg is om alles goed door te nemen. Vervolgbehandelingen zouden eventueel via video of telefoon kunnen plaatsvinden als de behandeling dit toelaat.

Rumination Syndrome, speech therapy