Chronisch hoesten

De medicamenteuze behandeling van hoesten is bij de meerderheid van de patiënten effectief. Gemiddeld 20% van de patiënten die medicamenteus uitbehandeld zijn en nog steeds hoestklachten ervaren kunnen verwezen worden naar de logopedist. In de afgelopen jaren is door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat logopedische behandeling bij patiënten met chronische hoestklachten kan leiden tot een vermindering van hoestklachten.
(bron: Nederlands tijdschrift voor Logopedie 11-2014)
In deze praktijk worden regelmatig patiënten met chronisch hoesten behandeld volgens de SPEICH-C therapie.