Ademhaling

Bij het spreken wordt de basis gevormd door de ademhaling. Wanneer er een probleem met de ademhaling aanwezig is kunnen er stemklachten ontstaan. Belangrijk is dat de adem in de buik en flanken plaatsvindt (lage ademing) en niet in de borstkas (hoge ademing). Bij een onjuiste ademing zullen er extra spanningen plaatsvinden welke negatieve gevolgen kunnen hebben voor onder andere de stem. Problemen met de ademhaling kunnen zelfs leiden tot hyperventilatie. Hierbij wordt meestal te snel en te diep adem gehaald waardoor extra veel koolzuur wordt uitgeademd. Symptomen zijn dan vaak duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Hyperventilatie kan optreden als een plotselinge aanval maar kan ook chronisch voorkomen.

Veel zuchten bijvoorbeeld is een teken van een hoge ademing. Vaak heeft men het gevoel eerst te moeten uitademen alvorens weer te kunnen inademen.

Ook worden in deze praktijk Post Covid patiënten behandeld die klachten hebben op het gebied van ademhaling, zoals kortademigheid in rust of tijdens bijv. spreken.

Dit zijn maar een aantal voorbeelden uit de praktijk. Ademhalingsproblemen kunnen zeker ook tot andere klachten leiden. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met de praktijk.

Musici/bespelers van een blaasinstrument

Bovenstaande problemen doen zich overigens niet alleen voor bij sprekers en zangers, maar ook bij musici die een blaasinstrument bespelen. Problemen met de ademhaling is een veelgezien probleem in mijn praktijk. Belangrijk is een juiste ademsteun. Niet alleen voor het bijvoorbeeld goed de hoge noten kunnen spelen maar om druk op de keel te voorkomen. Sommige blazers zijn door een onjuist gebruik van de ademhaling/ademsteun soms zelfs hees na het spelen. Er wordt dan teveel druk op de stembanden gezet die dan na het spelen niet goed willen sluiten.

Een ander probleem waarmee sommige blazers te kampen hebben is Velopharyngeal Insufficiency (VPI). Hierbij is er een luchtontsnapping (vaak een soort schraapje/snorken in de neus) te horen als gevolg van onvoldoende sluiting van het velum bij het spelen van bijvoorbeeld de hoge noten hetgeen verschillende oorzaken kan hebben.

Als beroepstrompettist en logopedist heb ik veel musici met dit soort klachten geholpen. Neem dus gerust contact op met de praktijk voor meer informatie en/of vragen.