Stemklachten; heesheid of schorheid 

 

Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verminderd en wordt gekenmerkt door het niet goed sluiten van de stembanden in het strottenhoofd of door het niet correct verlopen van het golf- en trillingspatroon van de stembanden. Er is dan een ruis of kraak (schorheid) te horen. Het is zelfs mogelijk dat de stem gedeeltelijk of zelfs helemaal wegvalt. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf, maar ook door het verkeerd gebruik hiervan.