Hikken

Hikken komt regelmatig voor bij mensen, is vaak van korte duur en heeft daarom meestal geen medische behandeling nodig. Echter als het langdurig aanhoudt kunnen er verschillende oorzaak zijn. Indien hikken het gevolg is van een gastrische - (hikboeren) of supragastrische druk-/luchtopbouw kunnen deze veelvuldig voorkomen gedurende de dag en zijn ze meestal niet te onderdrukken. In deze praktijk worden bovenstaande soort hikken behandeld.