Chronisch hoesten
De medicamenteuze behandeling van hoesten is bij de meerderheid van de patiënten effectief. Echter 20% van de patiënten die medicamenteus uitbehandeld zijn en nog steeds hoestklachten ervaren kunnen verwezen worden naar de logopedist. In de afgelopen jaren is door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat logopedische behandeling volgens de SPEICH-C therapie bij patiënten met chronische hoestklachten kan leiden tot een vermindering van hoestklachten (bron: NVLF tijdschrift 11/2014).

 

Jorrit heeft in 2014 de cursus 'Logopedische behandeling bij chronisch hoesten' gevolgd bij de hoestpoli van Isala te Zwolle.